İSKENDERUN TOKİ 895 ADET ALT GELİR GRUBU KONUT SATIŞI DUYURUSU

20171004tokHatay İskenderun Düğünyurdu Mahallesi 1.053 Konut Projesikapsamında Alt Gelir Grubu için İdaremiz tarafından inşa ettirilmekte olan 895 konut, 16 – 27 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin Hatay ili Şubeleri aracılığında Kuralı Satış Yöntemi ile satışa sunulmaktadır.

 

 

 

T.C.
BAŞBAKANLIK
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

HATAY İSKENDERUN DÜĞÜNYURDU MAHALLESİ 1.053 KONUT PROJESİ

(895 ADET ALT GELİR GRUBU KONUT SATIŞI)

  

SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Hatay İskenderun Düğünyurdu Mahallesi 1.053 Konut Projesi kapsamında Alt Gelir Grubu için İdaremiz tarafından inşa ettirilmekte olan 895 konut, 16 – 27 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin Hatay ili Şubeleri aracılığında Kuralı Satış Yöntemi ile satışa sunulmaktadır.

 1. Satıcı                      : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres                    : Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

İletişim İnternet    : www.toki.gov.tr

İletişim telefon      :  444 86 54

 1. Konut Alıcılarının Başvuruları 4 kategoride kabul edilecektir;

 1. KONUT VE ÖDEME BİLGİLERİ

Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili Banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

KONUT SATIŞ/ÖDEME BİLGİLERİ

KONUT

TİPİ

KONUT FİYATI (TL)
EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK

SATIŞ TARİHİNDE ÖDENECEKPEŞİNAT

(TL)

VADE
 (AY)

BAŞLANGIÇ TAKSİDİ

(TL)

A Tipi

Brüt Alan

97,91 m²

Net Alan

75,35 m²

(2+1)

(895 Adet)

129.792,00 %12 15.575,04 180 634,54
152.317,00 %12 18.278,04 180 744,66

Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.

2, 3 ve 4. kategori hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar %12 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

2, 3 ve 4. kategori hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır. İlk dönemsel artış, teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi; faizsiz konut kredisinden faydalanacak hak sahipleri; Tahsis edilen kredi tutarı konut peşinatına sayılacak, bakiye borç kalması durumunda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi; faizsiz konut kredisinden faydalanmayacak hak sahipleri; Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli satılacaktır.  

Konutlar 36 ay sonra teslim edilecek olup, taksit ödemeleri konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

4.CAYMA VE SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI

Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Konut alıcısı, gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

5.KONUTUN TESLİM TARİHİ

Konutlar 36 ay sonra teslim edilecektir. Satış bedelleri KDV hariç bedeller olup, 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı konutun teslimi öncesinde peşin tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir.

6.GENEL GİDERLERE KATILMA

Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Hatay İl sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,
 • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.
 1. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması, başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,
 • Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç tutulmuştur.
 1. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,
 • Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
 1. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200.-₺₺
 2. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Başvuru sahipleri;

 1. Başvuru Formu kategorisine göre Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hatay ili Şubeleri’nden 2 nüsha olarak temin edilecektir.
 2. Aşağıda yer alan belgeler ve Başvuru Formu ile birlikte 16  – 27 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hatay ili şubelerine başvurulacaktır. Başvuru Formları Banka tarafından kategorisine göre numaralandırılarak başvuruda istenilen evraklarla teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.
 3. Başvuru işlemleri sırasında 2, 3 ve 4. kategori alıcı adaylarından başvuru sırasında 1.000-başvuru bedeli alınacaktır.
 4. Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır.

       Başvuruların kabul edileceği yer :  Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hatay ili Şubeleri                     

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE  BELGELER :

Başvuru sahipleri;

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisini,

Ayrıca,

 • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”
 • Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
 • Emekli Vatandaşlar,Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”

Başvuru Formu ile birlikte eksiksiz olarak Bankaya teslim edilecektir. Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.

KURA ÇEKİLİŞİ :

 1. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.
 2. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i (45 adet) kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.
 3. Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i (224 adet) kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.
 4. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.
 5. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, 08 Kasım 2017 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hatay ili Şubeleri’nden geri alabilecektir.
 6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil alıcılar başvuru bedellerini 14 Aralık 2017,  yedek alıcılar ise başvuru bedellerini 02 Ocak 2018 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hatay ili Şubeleri’nden geri alabilecektir.

“Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde 06 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

Konut Alma hakkı ve Konut Belirleme kurasında;

 • Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile belirlenecektir.
 • Kura sırasında 250 adet yedek alıcı belirlenecektir.
 • Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağladıklarını kanıtlayarak hak sahibi olanlar kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin kullanıma açacağı bloklar arasından gerçekleştireceklerdir.

SÖZLEŞME AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

 1. Hatay ili nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir. Hatay ili nüfusuna kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 1 (bir) yıldır Hatay ilinde ikamet ettiğini gösterir belge.
 2. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların Hatay ili nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir. Hatay ili nüfusuna kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 3 (üç) yıldır Hatay ilinde ikamet ettiğini gösterir belge.
 3. Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200.- olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belge (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumundan çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları vb.)

Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belge

Belge getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir. Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

Sözleşme imzalama işlemleri sırasında evrak getirmeyen, Sözleşme imzalamayan, peşinatını yatırmayan, banka komisyonu ödemeyen ve ayrıca KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri  feshedilerek ödenen peşinat ve taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

ASİL HAK SAHİPLERİ SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHLERİ:

Asil hak sahipleri 13 Kasım – 13 Aralık 2017 tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerini Türkiye Halk Bankası A.Ş. İskenderun /Hatay şubesinde gerçekleştireceklerdir. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.

YEDEK HAK SAHİPLERİ SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHLERİ:

Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için yedek hak sahipleri kura sıralamasına göre 18 - 29 Aralık 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. İskenderun /Hatay şubesinde sözleşme imzalayacaktır.

ŞEHİT AİLELERİ, HARP VE VAZİFE MALULLERi İLE DUL VE YETİMLERİ KATEGORİSİ SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ;

 1. 13 Kasım – 13 Aralık 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. İskenderun /Hatay Şubesi'nde “Konut Tahsis Belgesi”ni imzalayacaklardır. “Konut Tahsis Belgesi”, Hak Sahipliği Belgesi ve kişisel bilgiler ile birlikte kredi başvuruları Türkiye Halk Bankası A.Ş. İskenderun /Hatay Şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir.
 2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kredilerinin Türkiye Halk Bankası A.Ş. İskenderun /Hatay Şubesi'ne aktarımı yapıldıktan sonra sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

ŞEHİT AİLELERİ, HARP VE VAZİFE MALÜLLERİ İLE DUL VE YETİMLERİ KATEGORİSİ FAİZSİZ KONUT KREDİSİ KULLANMAYACAK HAK SAHİPLERİ SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ;

13 Kasım – 13 Aralık 2017 tarihleri arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır. Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.

Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. 

OTURMA KOŞULU ve İADE İŞLEMLERİ ;

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN : TOKİ Web Sayfası,  www.toki.gov.tr    ve  Bilgi Hattı : 444 86 54 

İletişim

 • Adres : Yenişehir Mah. Maraşel
  Fevzi Çakmak Cad. No: 11
 • Tel: 0326 613 49 90 pbx
 • Fax: 0326 614 53 33 fax
 • E-posta : bilgi@iskenderun.bel.tr

Sosyal Medya

Haritada biz

Çağrı Merkezimiz

4441939