İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

duyuruAkçay Mıntıkası, 231, 282, 284 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yönelik meclis kararı ve eki örneği aşağıda yer almaktadır.

 

20180906aski1

20180906aski1