İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

duyuruMeclisimizin 07.12.2018 gün ve 66, 67, 68 ve 06.08.2018 gün ve 52 sayılı kararı ile onaylanan 2257/54 PİN Nolu alanların Uygulama İmar Plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmış olup aşağıda Karar ve eki aşağıda yer almaktadır. 

Askı Tutanağı - 1
Askı Tutanağı - 2
Askı Tutanağı - 3