06.04.2018 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS GÜNDEMİ

20180406meclisİskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Cuma günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak. Belediye meclisinde görüşülecek maddeler karara bağlanacak.

 G Ü N D E M:

1)Hatay İdare Mahkemesinin 31.10.2014 gün ve 2013/1713 Esas, 2014/1080 K. Sayılı kararı ile imar planı iptal edilmiş olan, İskenderun Konarlı mıntıkası 911 ada 17 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2018 gün ve 16 sayılı kararı ile onaylanmış ve Büyükşehir Belediyesince 30 gün süre ile ilan edilerek plan kesinleşmiş olup, onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

2)İskenderun Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünün gelirler tarifesine ek yapılması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

 

 

İletişim

  • Adres : Yenişehir Mah. Maraşel
    Fevzi Çakmak Cad. No: 11
  • Tel: 0326 613 49 92 pbx
  • Fax: 0326 614 53 33 fax
  • E-posta : bilgi@iskenderun.bel.tr

Sosyal Medya

Haritada biz

Çağrı Merkezimiz

4441939