01.07.2014 SALI GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS GÜNDEMİ

duyuruBelediyemiz Meclisi gündeminde bulunan aşağıdaki konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince 01.07.2014 Salı günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır

Seyfi DİNGİL
Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M:

1-Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Şevre mıntıkası 3224 nolu parselin Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereğince tescilli mezarlığın ifraz sonucu bölünen 6 nolu kısma aktarıldığı ve İlkokul Alanının Bakanlık görüşü doğrultusunda Özel Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesiyle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili imar komisyonu raporu.

2-2014 yılında Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde toplam 21 adet sözleşmeli personel çalıştırılması ve unvanların karşısında gösterilen ücretlerin ödenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

3-Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek yerine Yapı Kontrol Müdürlüğünün kurulması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

4-10.01.2011 gün ve 9 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Etüt Proje Müdürlüğüne ait görev ve çalışma yönetmeliğinin, yeniden düzenlenen 2. bölüm görevlerinin meclisce görüşülmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

5-Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, sorumluluk ve yetki esaslarını belirleyen yönetmeliğin meclisce görüşülmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

6-Belediyemize ait 2. Mıntıka 857 parsel üzerindeki binamızın Rehberlik Araştırma Merkezi olarak kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.

7-6360 Sayılı Kanun ile tüzel kişiliği sona erip Belediyemize bağlanan Karayılan, Sarıseki, Azganlık, Denizciler ve Bekbele Belediyelerinin 2014 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.

8-Teknopark Hatay A.Ş. Kurucu Şirketine, Belediyemizin %5 hisse alarak ortak olması ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi.