06.05.2014 SALI GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS GÜNDEMİ

duyuruBelediyemiz Meclisi gündeminde bulunan aşağıdaki konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince 06.05.2014 Salı günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacaktı.

Seyfi DİNGİL
Belediye Başkanı

G Ü N D E M:

1-Altyapı çalışmaları kapsamında Aksagaz Firmasınca 2013 yılı sonuna kadar yapılan Bölge Regülatörleri İstasyonları, Vana Odaları ve Doğalgaz Hatlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu.

2-Norm Kadro cetvellerinin tasdik edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu.

3-Belediyemiz ve 6360 Sayılı yasa gereği tüzel kişiliği sona erip Belediyemize katılan Karayılan, Sarıseki, Azganlık, Denizciler ve Bekbele Belediyelerinin 2013 yılı Kesin Hesabının görüşülmesiyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu.

4-01.03.2014 Tarihinden itibaren İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün kira süresinin 1 yıl uzatılarak kira sözleşmesi yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu.

5-Fen İşleri Müdürlüğünce şehrimizdeki çalışmalarda kullanılmak üzere toplam 15.000.000,00 TL ek ödeneğin 2014 Mali Yılı Bütçesinin ilgili gider tertiplerine eklenebilmesi için kaynak olarak kullanılabilecek 15.000.000,00 TL değerinde gayrimenkul satış yetkisinin Belediye Başkanı Seyfi DİNGİL’e verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu.

6-Fen İşleri Müdürlüğünce şehrimizdeki çalışmalarda kullanılmak üzere toplam 40.000.000,00 TL ek ödeneğin 2014 Mali Yılı Bütçesinin ilgili gider tertiplerine eklenebilmesi için kaynak olarak kullanılabilecek 40.000.000,00 TL’nin İller Bankasından borçlanma yetkisinin Belediye Başkanı Seyfi DİNGİL’e verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu.

İletişim

  • Adres : Yenişehir Mah. Maraşel
    Fevzi Çakmak Cad. No: 11
  • Tel: 0326 613 49 92 pbx
  • Fax: 0326 614 53 33 fax
  • E-posta : bilgi@iskenderun.bel.tr

Sosyal Medya

Haritada biz

Çağrı Merkezimiz

4441939