11.04.2014 GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS GÜNDEMİ

duyuruBelediyemiz Meclisi gündeminde bulunan aşağıdaki konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince 11.04.2014 Cuma günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.

Seyfi DİNGİL
Belediye Başkanı

G Ü N D E M:

1-Düğünyurdu Mıntıkası 2505 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereğince genişleyen 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanının imar planına işlenebilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu.

2-Düğünyurdu Mıntıkası 2505 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereğince genişleyen 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanının imar planına işlenebilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu.

3-Denizciler Belediye meclisinin itirazların değerlendirildiği 26.02.2014 gün ve 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sayılı kararlarının Belediye Meclisimizce görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu.

4-Aşkarbeyli Mıntıkası 191 nolu parselin mülkiyeti yabancı uyruklu olması nedeni ile imar uygulamasının yapılamadığı gerekçesi ile 18. Madde uygulaması dışında tutulabilmesi amacıyla cep otoparkı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu.

5-Kentimizin düzenli ve kesintisiz elektrik enerjisinden yararlanılması amacıyla, master projede yer alıp revizyon imar planında bulunmayan trafo alanları kapsamında 52 adet imar paftasında sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu.