İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

İlgi yazıda İskenderun İlçesine bağlı Denizciler Mahallesi, Karayılan Mahallesi, İsdemir sahasının bulunduğu kıyı kesimi ve Payas İlçe sınırlarını da kapsayan kıyı bölgelerinin geçmiş tarihlerde onaylanmış olan kıyı kenar çizgisinin, Hatay Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olan 1/1000 Ölçekli halihazır paftalara aktarılması talep edilmekte olup, söz konusu paftalar üzerine aktarılan kıyı kenar çizgisi Bakanlığımızın ( Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ) ilgi b yazısında; 1/1000 Ölçekli O36­d­14­b­3­c, O36­d­15­a­4­a, O36­d­04­c­3­d, O36­d­04­c­3­a, O36­d­04­c­3­b nolu halihazır harita paftaları üzerine yapılan aktarma işleminin Bakanlığımızca da uygun görüldüğü belirtilerek 18.07.2021 tarih ve 1355414 sayılı Makam Olur' una istinaden 3621 sayılı Kıyı Kanunun 9. maddesi uyarınca onaylandığı bildirilmektedir.

Ek B-3Ek B-3

EK B-13

EK B-88

EK B-90

EK B-91

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Hatay İli, İskenderun İlçesi, 1. Etap İskenderun Kent Merkezi yaklaşık 3250 hektar büyüklüğündeki 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, 2. Askı süresi içerisinde yapılan itirazlara yönelik alanın İskenderun Belediye Meclisinin 08.03.2021 tarih ve 25 sayılı kararı ile Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2021 tarih ve 154 sayılı kararı ile onaylandığı ve karara göre plan üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

 Ekteki dosyaları görmek için tıklayınız.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanına ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile İmar Planı Açıklama Raporunun Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 20. maddesinin altıncı fıkrası gereği bir ay süre ile askıya çıkarılması kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyrulur. 

HATAY VALİLİĞİ ÇED RAPORU DUYURUSU

2020duyuru

Hatay İli, İskenderun İlçesi, Azganlık Mahallesi Mevkii'nde Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.  tarafından  yapılması  planlanan "İskele-Dolfen ve Liman Amaçlı İlave Dolgu Alanı" projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve rapor yeterli bulunup nihai edilmiştir. ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince, Komisyonun nihai ettiği Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) takvim günü süreyle halkın görüş ve önerilerine açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

 

 

 


 

 0001.jpg

İletişim

  • Adres : Yenişehir Mah. Maraşel
    Fevzi Çakmak Cad. No: 11
  • Tel: 0326 613 49 92 pbx
  • Fax: 0326 614 53 33 fax
  • E-posta : bilgi@iskenderun.bel.tr

Sosyal Medya

Haritada biz

Çağrı Merkezimiz

4441939