İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

duyuruKonarlı Mıntıkası, 911 ada, 17 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin meclis kararı ve eki kroki örneği aşağıda yer almaktadır.