METRUK YAPI İLE İLGİLİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU

İlgi: a)  T.C İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürüğü’nün, 31.12.2018 Tarih ve E.13031 sayılı yazısı

b)  TC İskenderun Kaymakamlığı Güvenlik İşleri Bürosu, 21.10.2019 tarih ve E.5012 sayılı yazısı 

İlgi (a) sayılı yazıda insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığına, bu maddelerin saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı meydana gelen olaylardan ve yapılan operasyonlardan anlaşılmış, başta uyuşturucu ile mücadele etmek, kamu düzeni ve esenliği korumak ve can güvenliğini sağlamak amacıyla, tespiti yapılan metruk binaların, metrukluğunun giderilmesi istenmiştir.

İlgi (b) sayılı yazılarda; ilçemiz mülki hudutlarında kamu güvenliği, mal ve can emniyeti açısından risk oluşturan metruk binaların tespiti kolluk kuvvetlerince yapılmış olup, söz konusu binalarla ilgili 3194 sayılı İmar kanununun 39. ve 42. Maddesi hükümlerine göre işlem yapılması ve yapılan işlem sonucunda Valilik makamına aktarılmak üzere Kaymakamlığa bilgi verilmesi istenmiştir.

İlgi sayılı kanun gereğini yapmak üzere ekte yer alan bilgiler kamuoyuna duyrulur.

Metruk Yapı 1
Metruk Yapı 2
Metruk Yapı 3