Muhtelif Cadde ve Sokaklara Kaldırım Karosu Yapım İşi İhale İptal Bildirimi

T.C. İskenderun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, 4734 Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre, 24.06.2019 günü saat 10:00 da yapılacak olan 2019/262327 İhale Kayıt Numaralı "Muhtelif Cadde ve Sokaklara Kaldırım Karosu Yapım İşi" ne ilişkin, "yapımı gerçekleştirilecek olan işin alan tespitinin eksik olması" ayrıca, "ihale konusu işte kullanılacak olan malzeme analiz ve niteliklere" teknik şartnamede yeterince açıklık getirilmemiş olduğunun idaremizce tespit edilmesi nedeniyle, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun "İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi" başlıklı 16.Maddesinin " İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir" hükmü gereğince, yukarıda ihale kayıt numarası, ihale tarihi ve saati belirtilen söz konusu ihale idaremiz tarafından iptal edilmiştir.        

 

İletişim

  • Adres : Yenişehir Mah. Maraşel
    Fevzi Çakmak Cad. No: 11
  • Tel: 0326 613 49 92 pbx
  • Fax: 0326 614 53 33 fax
  • E-posta : bilgi@iskenderun.bel.tr

Sosyal Medya

Haritada biz

Çağrı Merkezimiz

4441939