İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

duyuruİskenderun İlçesi, Konarlı Mıntıkası, 325/A ada, 1,2,3,…..,15, 16 ve 325/B ada, 1,2,3,.…,15, 16 nolu parsellere ilişkin Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2017 gün ve 249 sayılı kararı ile onaylan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği aşağıdadır.